Náležitosti při účtování faktury

Co je nutné doplnit na fakturu při jejím zaúčtování? Domnívám se, že tzv. košilka je přežitkem - vše se dá vytisknout z účetního programu. Takže jen podpis odpovědné osoby za účetní případ by měl být na každé faktuře? A na ostatních dokladech - malých paragonech v hotovosti - musí být také podpis?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    12. 7. 2019
  • Autor: Ing. Petra Konderlová