Odpis majetku

Je správně, že majetek koupený do 40 000 Kč se nemusí odpisovat a dá se celá částka do vydání? Konkrétně se jedná o starý soustruh a starší vysokozdvižný vozík. 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    8. 11. 2019
  • Autor: Ing. Petra Konderlová