Nákup automobilu z bazaru v Německu

Podnikatel CZ i bazar v Německu jsou plátci DPH, na daňovém přiznání DPH se bude uvádět na ř. 3 nákup zboží nebo na ř. 12 ostatní zdanitelná plnění, v kontrolním hlášení to bude v kolonce A2? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    8. 11. 2019
  • Autor: Ing. Martin Svoboda