Dar z Francie přijatý českým daňovým rezidentem

Český daňový rezident (fyzická osoba) obdrží dar od francouzského občana, daňového rezidenta Francie. Předmětem daru bude podíl v obchodní korporaci, jejíž aktiva pozůstávají z více než 50 % své hodnoty z nemovitého majetku umístěného na území Francie. Tento dar bude zdaněn ve Francii daní darovací v souladu s tamní daňovou legislativou. Poplatníkem této daně je obdarovaný. Jak by měl být uvedený dar zdaněn v České republice? Může si obdarovaný započíst daň darovací uhrazenou ve Francii oproti dani hrazené v České republice?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    27. 12. 2019
  • Autor: Ing. Jan Ployer