Ztížení společenského uplatnění - osvobození od daně z příjmů

Zaměstnanec dostal plnění od pojišťovny za ztížení spol. uplatnění, je toto plnění osvobozeno od daně z příjmů? Nemusí jej uvádět do daňového přiznání? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    26. 3. 2020
  • Autor: Ing. Vlasta Ptáčková