Logo - nehmotný majetek

Společnost zaplatila reklamní agentuře 150 000 Kč za vytvoření loga společnosti, které je následně používáno na korespondenci a web stránkách společnosti. Jedná se o nehmotný majetek ve smyslu zákona o dani z příjmu?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    14. 9. 2020
  • Autor: Ing. Jiří Nigrin