Schválení účetní závěrky s. r. o. valnou hromadou

Jednatel společnosti s r. o., svolal řádným způsobem valnou hromadu společnosti (společnost má 3 společníky z toho 2 jednatelé a 1 společník). Podíly ve společnosti mají rozděleny: jeden společník 33%, druhý společník 33%, třetí společník 34% tento je jednatelem a odeslal pozvánky. Programem VH bylo schválení účetní závěrky roku 2019. Pozvánky byly odeslány do vlastních rukou Českou poštou 20 dní před konáním valné hromady. Na VH se dostavil pouze jednatel (34 %) a zbývající dva společníci se bez omluvy nedostavili. Jak má společnost s r. o. řešit situaci, když se nepodařilo svolat VH (ani v jiných termínech), která by rozhodla o účetní závěrce roku 2019, a tudíž nemohou být zaslány listiny k založení do sbírky listin. Jaké postihy hrozní společnosti s r. o., když neuloží listiny do sbírky listin?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    2. 12. 2020
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová