Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Může zaměstnavatel přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění, na které si zaměstnanec šetří již od roku 2002 a výplata je sjednána ve věku 50 let? Je takový příspěvek zaměstnavatele daňově uznatelný? A z pohledu zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmu?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    24. 2. 2021
  • Autor: Romana Smékalová