Odpisy majetku

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci zakoupila na konci roku 2020 osobní automobil za 300 000 Kč a obratem jej vložila do svého obchodního majetku. Je možno tento majetek daňově odpisovat, i když k jeho úhradě dojde až v roce 2021? Je obecně možné u fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci daňově odepisovat i majetek, který vůbec nikdy nebyl zaplacen?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    29. 4. 2021
  • Autor: Ing. Martin Děrgel