Reprodukční cena nemovitosti při pronájmu

Poplatník zdědil v r. 2013 od své matky (nepodnikatelky  -nikdy dům neodpisovala) nemovitost, kterou začal od 10/2020 pronajímat v § 9 ZDP. Nechali jsme si zpracovat znalecký posudek k zahájení nájmu - k 1. 10. 2020 (reprodukční cena) a z této čásky jsme začali odepisovat s ohledem na § 29 odst. 1 písm. d), e) ZDP. Je to takto správně?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    2. 6. 2021
  • Autor: Ing. Jiří Vychopeň