Příspěvek na zřízení společensky účelného místa za účelem výkonu OSVČ

Občan je veden na úřadu práce. S úřadem práce uzavře dohodu o zřízení společensky účelného prac. místa za účelem výkonu sam. výdělečné činnosti a poskytnutí příspěvku. Výše příspěvku je Kč 60 000 Kč a bude použit na nákup 1 počítače a 2 ks 3D tiskáren. Pokud se OSVČ rozhodne v prvním roce podnikání uplatnit daňové výdaje % podle § 7 odst. 7 ZDP, bude se tento příspěvek počítat do daňového příjmu podle § 7 nebo ne? Pokud se OSVČ rozhodne použít skutečné výdaje příspěvek bude nedaňový příjem a nákup HM z tohoto příjmu bude nedaňový výdaj? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    28. 5. 2021
  • Autor: Josef Rajdl