Oprava zaúčtování chyb z minulých let

Firma vede podvojné účetnictví a má obchodní majetek na účtě 022, který odepisuje a tvoří k němu oprávky na účet 082. V r.2018 zakoupila nemovitost, kterou v témže roce začala odepisovat, oprávky k této nemovitosti začala chybně účtovat na účet 082 místo na účet 081. Chybně se tedy snižovala letech 2018 - 2020 hodnota majetku na účtu 022, kdežto hodnota na účtě 021 se nesnižovala vůbec. Nejedná se o významnou částku. Jak správně opravit tuto chybu, která se stala v uplynulých letech? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    24. 5. 2021
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová