Odměny pro zdravotnické pracovníky

Společnost s r. o. - doktorka s jednou sestřičkou - podává daňové přiznání 1. 7. 2021. Účetní závěrku jsme sestavili k 30. 4. 2021, kde jsme zohlednili všechny události, které se týkaly ještě roku 2020 (proúčtovali jsme do účetního období 2020). Daňové přiznání budeme podávat na konci 6/2021. Nyní k 30. 5. 2021 přišlo od všech pojišťoven vypočtení odměn pro zdravotnické pracovníky za rok 2020, které vyplývá z vyhlášky č.172/2021 Sb. (Kompenzační vyhláška II.). Výše je vyčíslena v souladu s § 20a. Mohou být tyto výnosy zaúčtovány do r. 2021? Na účtě s. r. o byly zaplaceny 31. 5. 2021. Sestřičce a doktorce, které jsou v pracovním poměru u s. r. o.x, tato odměna bude vyplacena za mzdu 6/2021. Máme znovu otevírat účetnictví, když daňové přiznání není podané?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    11. 6. 2021
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová