Převod úvěru

Současný jednatel s. r. o. vlastnil společnost, na kterou byl vyhlášen konkurz. V době před vyhlášením konkurzu chtěl nedostatek financí ve společnosti řešit a uzavřel úvěrovou smlouvu s nebankovní institucí. Tento úvěr je zajištěn jeho rodinným domem v osobním vlastnictví. Přijaté peníze vložil do společnosti na zaplacení dluhů, nicméně na společnost byl konkurz vyhlášen. Jednatel založil novou společnost, úvěrová smlouva byla převedena na tuto novou společnost, která nyní splácí nebankovní instituci úroky. Převod úvěru jsme zaúčtovali 378_Pohledávka za jednatelem, oproti 231_Přijatý úvěr. Úvěr byl při převodu navýšen o 200 tis. Kč, tato navýšená částka byla zaúčtována ve společnosti na účet krátkodobých úvěrů. Dotaz: 1) Zaplacené úroky účtujeme na účty 562/221 a zároveň předepisujeme zaplacení úroků jednateli na účet MD 378/D 662. Můžeme měsíčně zaplacené úroky rozúčtovat poměrem (procentuálně) k celkové výši úvěru na část připadající na společnost a část na pohledávku za jednatelem? 2) Při sjednání nového úvěru byly zaplaceny poplatky (za sjednání úvěru, za expresní čerpání, za vyhotovení smluvní dokumentace). Mohu tyto poplatky také rozúčtovat poměrem (procentuálně) k celkové výši, a to na poměrnou výši úroků náležející společnosti a na poměrnou výši úroků, která bude připadat na jednatele? 3) Je problém, pokud jednatel neplatí úroky společnosti a zvyšuje se tím vůči němu pohledávka? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    1. 7. 2021
  • Autor: Ing. Martin Děrgel