DPH u demolice

Pronajímatel vlastní ucelený komplex pozemků s budovami, který buď nevyužíval k ekonomické činnosti nebo pouze k ekonomické činnosti osvobozené. V roce 2018 pronajal areál formou zdanitelného nájmu nájemci pro jeho ekonomickou činnost a areál zavedl do obchodního majetku. Po třech měsících nájemce odmítl za jednu z budov hradit nájemné z důvodu nevyužitelnosti budovy. Po vzájemné dohodě byla budova vyjmuta dodatkem z nájemní smlouvy a nájemné přiměřeně sníženo. Samotný pozemek, jehož součástí je vyjmutá budova z nájmu, však zůstal z důvodu zachování komplexnosti nájmu pozemků areálu součástí nájemní smlouvy, a je z něho hrazeno nájemné. V současné době se pronajímatel rozhodl nevyužívanou budovu zdemolovat a pozemek zatravnit. Je možné uplatnění DPH u demolice, když samotná budova sloužila za dobu své existence zdanitelné činnosti de facto pouze 3 měsíce (po vyjmutí ze smlouvy opět neslouží žádné ekonomické činnosti)? Případně je možné s odkazem na občanský zákoník tvrdit, že budova je součástí pozemku, který je zahrnut do zdanitelného nájmu a uplatit nárok na plný odpočet DPH z tohoto titulu?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    10. 8. 2021
  • Autor: Ing. Martin Novák