3369/2021/3901-2 o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Schválený:
3369/2021/3901-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
PID: MFCRBXAQPA
Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
takto:
Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím