337/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Schválený:
1

Související dokumenty

Zákony

280/2009 Sb. daňový řád