398/2012 Sb., k zákonu o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012

Schválený:
398/2012 Sb.
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
ze dne 7. listopadu 2012
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o pojistném na důchodové spoření, přijatém Parlamentem dne 7. září 2012 a vráceném prezidentem republiky dne 24. září 2012.
Němcová v. r.

Související dokumenty