400/2012 Sb., k zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012

Schválený:
400/2012 Sb.
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
ze dne 7. listopadu 2012
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, přijatém Parlamentem dne 7. září 2012 a vráceném prezidentem republiky dne 24. září 2012.
Němcová v. r.

Související dokumenty