89/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
89/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Změna: 89/2012 Sb., 256/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty