380/2017 Sb., o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

Schválený:
380/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 8. listopadu 2017
o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 26. září 2017 vydalo výměr MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/2017 ze dne 27. září 2017 a nabyl účinnosti dne 1. října 2017.
Ministr:
Ing. Pilný v. r.

Související dokumenty