357/2017 Sb., o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Schválený:
357/2017 Sb.
ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 24. října 2017
o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Podle čl. 34 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
svolávám
zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovím den jeho zahájení na 20. listopad 2017.
Prezident republiky:
Zeman v. r.

Související dokumenty