275/2017 Sb., o vyhlášení volby prezidenta republiky

Schválený:
275/2017 Sb.
ROZHODNUTÍ
PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. srpna 2017
o vyhlášení volby prezidenta republiky
Podle čl. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
vyhlašuji volbu
prezidenta republiky a stanovím dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.
Předseda Senátu:
Štěch v. r.

Související dokumenty