85/2017 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Schválený:
85/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 10. března 2017
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
Ministryně:
v z. prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.
náměstek člena vlády
 
Příl.
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I
I P.Č. I     Název      I  IČO  I      Sídlo      I  Datum nabytí  I  Doba  I
I   I              I     I              I  právní moci  I platnosti I
I   I              I     I              I  rozhodnutí 
*
I
**
I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 1 I Agrotest fyto, s.r.o. I 25328859 I Havlíčkova 2787/121, 767 I 6. května 2012 I 5 let I I I I I 01 Kroměříž I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 2 I Agrovýzkum Rapotín, s. r. I 26788462 I Výzkumníků 267, 788 13 I 30. května 2012 I 5 let I I I o. I I Rapotín I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 3 I Astronomický ústav AV ČR, I 67985815 I Fričova 298/1, 251 65 I 13. února 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I Ondřejov I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 4 I Biofyzikální ústav AV ČR, I 68081707 I Královopolská 135, 612 65 I 6. února 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I Brno I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 5 I Biologické centrum AV ČR, I 60077344 I Branišovská 1160/31, 370 I 6. února 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I 05 České Budějovice I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 6 I Biotechnologický ústav AV I 86652036 I Vídeňská 1083, 142 20 I 6. února 2013 I 5 let I I I ČR, v.v.i. I I Praha 4 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 7 I Botanický ústav AV ČR, I 67985939 I Zámek 1, 252 43 Průhonice I 6. února 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 8 I Centrum dopravního I 44994575 I Líšeňská 33a, 636 00 Brno I 28. dubna 2013 I 5 let I I I výzkumu, v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 9 I Centrum výzkumu Řež, I 26722445 I Hlavní 130, 250 68 I 1. prosince 2013 I 5 let I I I s.r.o. I I Husinec - Řež I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 10 I COMTES FHT a.s. I 26316919 I Průmyslová 995, 334 41 I 4. ledna 2014 I 5 let I I I I I Dobřany I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 11 I Česká geologická služba I 00025798 I Klárov 131/3, 118 21 I 24. ledna 2016 I 5 let I I I I I Praha 1 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 12 I Česká zemědělská I 60460709 I Kamýcká 129, 165 00 Praha I 28. dubna 2013 I 5 let I I I univerzita v Praze I I 6 - Suchdol I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 13 I České vysoké učení I 68407700 I Zikova 1903/4, 166 36 I 13. února 2013 I 5 let I I I technické v Praze I I Praha 6 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 14 I Ekologické služby, s.r.o. I 26733544 I Tichá 784/4, 268 01 I 18. dubna 2015 I 5 let I I I I I Hořovice I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 15 I ENKI o.p.s. I 25173154 I Dukelská 145, 379 01 I 28. března 2013 I 5 let I I I I I Třeboň I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 16 I Etnologický ústav AV ČR, I 68378076 I Na Florenci 3/1420, 110 I 11. května 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I 01 Praha 1 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 17 I Filosofický ústav AV ČR, I 67985955 I Jilská 361/1, 110 01 I 24. března 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I Praha 1 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 18 I Fyzikální ústav AV ČR, I 68378271 I Na Slovance 1999/2, 182 I 13. února 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I 21 Praha 8 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 19 I Fyziologický ústav AV ČR, I 67985823 I Vídeňská 1083, 142 20 I 13. února 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I Praha 4 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 20 I Geofyzikální ústav AV ČR, I 67985530 I Boční II/1401, 141 31 I 11. května 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I Praha 4 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 21 I Geologický ústav AV ČR, I 67985831 I Rozvojová 269, 165 00 I 31. května 2014 I 5 let I I I v.v.i. I I Praha 6 - Lysolaje I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 22 I Jihočeská univerzita v I 60076658 I Branišovská 31, 370 05 I 6. února 2013 I 5 let I I I Českých Budějovicích I I České Budějovice I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 23 I Masarykova univerzita I 00216224 I Žerotínovo náměstí 9, 601 I 13. února 2013 I 5 let I I I I I 77 Brno I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 24 I Masarykův onkologický I 00209805 I Žlutý kopec 7, 656 53 I 4. listopadu 2016 I 5 let I I I ústav I I Brno I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 25 I Matematický ústav AV ČR, I 67985840 I Žitná 25, 115 67 Praha 1 I 13. února 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 26 I Mendelova univerzita v I 62156489 I Zemědělská 1/1665, 613 00 I 6. února 2013 I 5 let I I I Brně I I Brno I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 27 I Mikrobiologický ústav AV I 61388971 I Vídeňská 1083, 142 20 I 24. března 2013 I 5 let I I I ČR, v.v.i. I I Praha 4 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 28 I Národohospodářský ústav I 67985998 I Politických vězňů 7, 111 I 24. března 2013 I 5 let I I I AV ČR, v.v.i. I I 21 Praha 1 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 29 I Orientální ústav AV ČR, I 68378009 I Pod Vodárenskou věží 4, I 5. ledna 2016 I 5 let I I I v.v.i. I I 182 08 Praha 8 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 30 I Ostravská univerzita I 61988987 I Dvořákova 7, 701 03 I 2. června 2012 I 5 let I I I I I Ostrava I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 31 I Psychiatrické centrum I 00023752 I Ústavní 91, 181 03 Praha I 28. dubna 2013 I 5 let I I I Praha I I 8 - Bohnice I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 32 I Slezská univerzita v I 47813059 I Na Rybníčku 1, 746 01 I 28. dubna 2013 I 5 let I I I Opavě I I Opava I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 33 I Slovanský ústav AV ČR, I 68378017 I Valentinská 1, 110 00 I 24. března 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I Praha 1 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 34 I Sociologický ústav AV ČR, I 68378025 I Jilská 1, 110 00 Praha 1 I 15. února 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 35 I Státní ústav radiační I 86652052 I Bartoškova 150/28, 140 04 I 3. března 2017 I 5 let I I I ochrany, v.v.i. I I Praha 4 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 36 I Technická univerzita v I 46747885 I Studentská 2, 461 17 I 15. února 2013 I 5 let I I I Liberci I I Liberec I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 37 I Univerzita Hradec Králové I 62690094 I Rokitanského 62, 500 03 I 24. března 2013 I 5 let I I I I I Hradec Králové I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 38 I Univerzita Jana I 44555601 I Hoření 13, 400 96 Ústí I 28. dubna 2013 I 5 let I I I Evangelisty Purkyně v I I nad Labem I I I I I Ústí nad Labem I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 39 I Univerzita Karlova v I 00216208 I Ovocný trh 3-5, 116 36 I 15. února 2013 I 5 let I I I Praze I I Praha 1 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 40 I Univerzita Palackého v I 61989592 I Křížkovského 8, 771 47 I 24. března 2013 I 5 let I I I Olomouci I I Olomouc I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 41 I Univerzita Pardubice I 00216275 I Studentská 95, 532 10 I 15. února 2013 I 5 let I I I I I Pardubice I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 42 I Univerzita Tomáše Bati ve I 70883521 I Mostní 5139, 760 01 Zlín I 15. února 2013 I 5 let I I I Zlíně I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 43 I Ústav analytické chemie I 68081715 I Veveří 97, 602 00 Brno I 28. dubna 2013 I 5 let I I I AV ČR, v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 44 I Ústav anorganické chemie I 61388980 I Husinec-Řež č.p. 1001, I 24. března 2013 I 5 let I I I AV ČR, v.v.i. I I 250 68 Řež I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 45 I Ústav biologie obratlovců I 68081766 I Květná 8, 603 65 Brno I 15. února 2013 I 5 let I I I AV ČR, v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 46 I Ústav dějin umění AV ČR, I 68378033 I Husova 4, 110 00 Praha 1 I 10. května 2014 I 5 let I I I v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 47 I Ústav experimentální I 61389030 I Rozvojová 263, 165 02 I 22. června 2013 I 5 let I I I botaniky AV ČR, v.v.i. I I Praha 6 - Lysolaje I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 48 I Ústav experimentální I 68378041 I Vídeňská 1083, 142 20 I 15. února 2013 I 5 let I I I medicíny AV ČR, v.v.i. I I Praha 4 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 49 I Ústav fotoniky a I 67985882 I Chaberská 1014/57, 182 51 I 15. února 2013 I 5 let I I I elektroniky AV ČR, v.v.i. I I Praha 8 - Kobylisy I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 50 I Ústav fyzikální chemie J. I 61388955 I Dolejškova 3, 182 23 I 15. února 2013 I 5 let I I I Heyrovského AV ČR, v.v.i. I I Praha 8 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 51 I Ústav fyziky atmosféry AV I 68378289 I Boční II/1401 141 31 I 8. března 2013 I 5 let I I I ČR, v.v.i. I I Praha 4 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 52 I Ústav fyziky materiálů AV I 68081723 I Žižkova 22, 616 62 Brno I 8. března 2013 I 5 let I I I ČR, v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 53 I Ústav fyziky plazmatu AV I 61389021 I Za Slovankou 1782/3, 182 I 8. března 2013 I 5 let I I I ČR, v.v.i. I I 00 Praha 8 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 54 I Ústav geoniky AV ČR, I 68145535 I Studenstská 1768, 708 00 I 7. prosince 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I Ostrava-Poruba I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 55 I Ústav chemických procesů I 67985858 I Rozvojová 135, 165 02 I 15. února 2013 I 5 let I I I AV ČR, v.v.i. I I Praha 6 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 56 I Ústav informatiky AV ČR, I 67985807 I Pod Vodárenskou věží 2, I 11. května 2013 I 5 let I I I v.v.i. I I 182 07 Praha 8 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 57 I Ústav jaderné fyziky AV I 61389005 I Husinec - Řež č.p. 130, I 8. března 2013 I 5 let I I I ČR, v.v.i. I I 250 68 Řež I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 58 I Ústav makromolekulární I 61389013 I Heyrovského náměstí 2, I 8. března 2013 I 5 let I I I chemie AV ČR, v.v.i. I I 162 06 Praha 6 - Břevnov I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 59 I Ústav mezinárodních I 48546054 I Nerudova 3, 118 50 Praha I 5. září 2015 I 5 let I I I vztahů, v.v.i. I I 1 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 60 I Ústav molekulární I 68378050 I Vídeňská 1083, 142 20 I 8. března 2013 I 5 let I I I genetiky AV ČR, v.v.i. I I Praha 4 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 61 I Ústav organické chemie a I 61388963 I Flemingovo náměstí 2, 166 I 15. února 2013 I 5 let I I I biochemie AV ČR, v.v.i. I I 10 Praha 6 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 62 I Ústav pro českou I 68378068 I Na Florenci 3/1420, 110 I 15. března 2013 I 5 let I I I literaturu AV ČR, v.v.i. I I 00 Praha 1 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 63 I Ústav pro hydrodynamiku I 67985874 I Pod Paťankou 30, 166 12 I 8. března 2013 I 5 let I I I AV ČR, v.v.i. I I Praha 6 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 64 I Ústav pro jazyk český AV I 68378092 I Letenská 4, 118 51 Praha I 24. března 2013 I 5 let I I I ČR, v.v.i. I I 1 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 65 I Ústav přístrojové I 68081731 I Královopolská 147, 612 64 I 24. března 2013 I 5 let I I I techniky AV ČR, v.v.i. I I Brno I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 66 I Ústav struktury a I 67985891 I V Holešovičkách 41, 182 I 28. dubna 2013 I 5 let I I I mechaniky hornin AV ČR, I I 09 Praha 8 I I I I I v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 67 I Ústav teoretické a I 68378297 I Prosecká 809/76, 190 00 I 29. května 2016 I 5 let I I I aplikované mechaniky AV I I Praha 9 I I I I I ČR, v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 68 I Ústav teorie informace a I 67985556 I Pod Vodárenskou věží 4, I 8. března 2013 I 5 let I I I automatizace AV ČR, I I 182 08 Praha 8 I I I I I v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 69 I Ústav termomechaniky AV I 61388998 I Dolejškova 1402/5, 182 00 I 24. března 2013 I 5 let I I I ČR, v.v.i. I I Praha 8 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 70 I Ústav výzkumu globální I 86652079 I Bělidla 986/4a, 603 00 I 13. února 2016 I 5 let I I I změny AV ČR, v.v.i. I I Brno I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 71 I Ústav živočišné I 67985904 I Rumburská 89, 277 21 I 11. května 2013 I 5 let I I I fyziologie a genetiky AV I I Liběchov I I I I I ČR, v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 72 I Veterinární a I 62157124 I Palackého třída 1/3, 612 I 17. června 2012 I 5 let I I I farmaceutická univerzita I I 42 Brno I I I I I Brno I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 73 I Vysoká škola báňská - I 61989100 I 17. listopadu 15/2172, I 24. března 2013 I 5 let I I I Technická univerzita I I 708 33 Ostrava-Poruba I I I I I Ostrava I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 74 I Vysoká škola ekonomická v I 61384399 I nám. Winstona Churchilla I 2. srpna 2013 I 5 let I I I Praze I I 4, 130 67 Praha 3 I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 75 I Vysoká škola I 60461373 I Technická 5, 166 28 Praha I 8. března 2013 I 5 let I I I chemicko-technologická v I I 6 I I I I I Praze I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 76 I Vysoká škola technická a I 75081431 I Okružní 517/10, 370 01 I 5. září 2015 I 5 let I I I ekonomická v Českých I I České Budějovice I I I I I Budějovicích I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 77 I Vysoké učení technické v I 00216305 I Antonínská 548/1,601 90 I 28. dubna 2013 I 5 let I I I Brně I I Brno I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 78 I Výzkumný ústav I 62243136 I Revoluční 84, 400 01 Ústí I 26. října 2013 I 5 let I I I anorganické chemie, a.s. I I nad Labem I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 79 I Výzkumný ústav I 00025615 I Ústecká 98, 250 66 Zdiby I 4. září 2013 I 5 let I I I geodetický, topografický I I I I I I I a kartografický, v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 80 I Výzkumný ústav I 00027162 I Hudcova 296/70, 621 00 I 24. června 2012 I 5 let I I I veterinárního lékařství, I I Brno-Medlánky I I I I I v.v.i. I I I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 81 I Výzkumný ústav živočišné I 00027014 I Přátelství 815, 104 00 I 28. dubna 2013 I 5 let I I I výroby, v.v.i. I I Praha - Uhříněves I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I 82 I Západočeská univerzita v I 49777513 I Univerzitní 8, 306 14 I 24. března 2013 I 5 let I I I Plzni I I Plzeň I I I I------I---------------------------I----------I---------------------------I-------------------I-----------I I * I Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání I I I výzkumných pracovníků ze třetích zemí. I I------I--------------------------------------------------------------------------------------------------I I ** I Doba platnosti schválení výzkumné organizace pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích I I I zemí, počítaná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení. I I------I--------------------------------------------------------------------------------------------------I

Související dokumenty