226/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
226/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. června 2017,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb. a zákona č. 162/2013 Sb., se za slova "8. březen - Mezinárodní den žen," vkládají slova "9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince," a slova "10. červen - Vyhlazení obce Lidice," se nahrazují slovy "10. červen - Den památky obětí vyhlazení obce Lidice, 18. červen - Den hrdinů druhého odboje,".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty