18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Schválený:
18/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. ledna 1997
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů
Změna: 83/1998 Sb.
Změna: 71/2000 Sb.
Změna: 132/2000 Sb.
Změna: 13/2002 Sb. (část)
Změna: 13/2002 Sb.
Změna: 310/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 279/2003 Sb.
Změna: 13/2002 Sb. (část), 186/2004 Sb.
Změna: 1/2005 Sb.
Změna: 253/2005 Sb.
Změna: 413/2005 Sb.
Změna: 342/2006 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 124/2008 Sb., 189/2008 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 158/2009 Sb.
Změna: 223/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 249/2011 Sb.
Změna: 250/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 249/2011 Sb. (část)
Změna: 350/2012 Sb.
Změna: 64/2014 Sb.
Změna: 250/2014 Sb.
Změna: 264/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST I
nadpis vypuštěn
 
HLAVA PRVNÍ
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
§ 2a
zrušen
 
§ 3
zrušen
 
§ 3a