54/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Schválený:
54/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 20. února 2017
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 19. srpna 2017 nové volby do zastupitelstva obce:
I--------------------------I--------------------------I--------------------------I
I obec           I okres          I kraj           I
I--------------------------I--------------------------I--------------------------I
I Zádub-Závišín      I Cheb           I Karlovarský       I
I--------------------------I--------------------------I--------------------------I
Ministr:
Chovanec v. r.

Související dokumenty