136/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Schválený:
136/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. března 2020
o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezp