28/2017 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017

Schválený:
28/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 6. února 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 267/2016 Sb., č. 291/2016 Sb., č. 292/2016 Sb., č. 315/2016 Sb., č. 331/2016 Sb., č. 344/2016 Sb. a č. 354/2016 Sb. se dne 4. února 2017 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:       9
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:        2 711
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:       1 725
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:           59
  v tom podle volebních stran:
   1  Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová   3
   7  Česká strana sociálně demokratická                 8
  80  Nezávislí kandidáti                        7
  88  NEZÁVISLÍ                             0
  90  Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem      39
  166  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                       2
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
  hlasování (§ 43 odst. 2):

Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
       nevyskytlo se

Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
       nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.

Související dokumenty