20/2017 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most

Schválený:
20/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 30. ledna 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most
konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo).
Souhrnné výsledky I. kola opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017.
------------------------------------------------------------------------------
       Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
Počet zvolených senátorů                           1
Počet volebních okrsků                           124
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování    124
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů              90 567
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky             10 869
Procento účasti na volbách                        12,00
Počet odevzdaných úředních obálek                    10 864
Počet platných hlasů celkem                       10 805
------------------------------------------------------------------------------
V I. kole opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 byl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
        JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH V I. KOLE
 
Volební obvod                       Přihlášen politic. 
číslo sídlo  Senátor        Věk Politická    stranou, politic. 
                     příslušnost   hnutím nebo koalicí
------------------------------------------------------------------------------
4   Most  MUDr. Alena Dernerová 58  Bez politické  Spojení demokraté -
                     příslušnosti  Sdružení nezávislých
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.

Související dokumenty