11/2017 Sb., o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Schválený:
11/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 6. ledna 2017
o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 25. listopadu 2016 vydalo výměr MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 12/2016 ze dne 29. listopadu 2016 a nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty