235/2014 Sb., k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014

Schválený:
235/2014 Sb.
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
ze dne 24. října 2014
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o státní službě přijatém Parlamentem dne 1. října 2014 a vráceném prezidentem republiky dne 8. října 2014.
Hamáček v. r.

Související dokumenty