137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Schválený:
137/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. března 2020
o některých úpravách v oblasti evidence tr