131/2016 Sb., kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

Schválený:
131/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 14. dubna 2016,
kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Ve sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016, se v bodu 1 za písmeno 1m) doplňuje písmeno 1n), které zní:
„1n) Očkovací látka proti virové hepatitidě B v dětské formuli:
Antigenum tegiminis hepatitidis B 10 mikrogramů v 0,5 ml suspenze“.
Ministr:
v z. MUDr. Valenta, Ph.D., v. r.
hlavní hygienik a náměstek ministra

Související dokumenty