288/2016 Sb., o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem

Schválený:
288/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
ze dne 25. srpna 2016
o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
Ministerstvo zahraničních věcí podle § 3 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v seznamu států, do nichž lze ode dne publikace tohoto sdělení ve Sbírce zákonů překročit vnější hranici s občanským průkazem, jsou zařazeny tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika (občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2), Srbská republika.
Toto sdělení nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2015 Sb., ze dne 24. března 2015.
Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.

Související dokumenty