269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

Schválený:
269/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2016
o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
Ministerstvo financí stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:
 
§ 1
Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka
(1) Podpisový kód poplatníka je tvořen podepsaným otiskem řetězce údajů o evidované tržbě a vyjádřen v kódování Base64 podle části A přílohy k této vyhlášce.
(2) Řetězcem údajů o evidované tržbě je posloupnost vybraných údajů o evidované tržbě uvedených v kódování UTF-8 podle části A přílohy k této vyhlášce ve tvaru, ve kterém jsou zasílány datovou zprávou, a oddělených svislým oddělovačem, kterým je znak s dekadickým kódem 124 v kódování Unicode podle části A přílohy k této vyhlášce.
(3) Vybranými údaji o evidované tržbě jsou v tomto pořadí:
a) daňové identifikační číslo poplatníka,
b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
d) pořadové číslo účtenky,
e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a
f) celková částka tržby.
(4) K vytvoření otisku řetězce údajů o evidované tržbě se použije kryptografická hashovací funkce SHA-256 podle části B přílohy k této vyhlášce.
(5) Otisk řetězce údajů o evidované tržbě se podepíše podpisovým schématem RSASSA-PKCS1-v1_5 podle části C přílohy k této vyhlášce pomocí soukromého klíče, který náleží k používanému certifikátu pro evidenci tržeb platnému ke dni evidované tržby.
 
§ 2
Způsob tvorby bezpečnostního kódu poplatníka
(1) Bezpečnostní kód poplatníka je tvořen otiskem podpisového kódu poplatníka vyjádřeného v osmibitovém kódování podle části A přílohy k této vyhlášce a je vyjádřen v kódování Base16 podle části A přílohy k této vyhlášce ve formě 5 skupin po 8 znacích oddělených pomlčkou, kterou je znak s dekadickým kódem 45 v kódování Unicode podle části A přílohy k této vyhlášce.
(2) K vytvoření otisku podpisového kódu poplatníka se použije kryptografická hashovací funkce SHA-1 podle části B přílohy k této vyhlášce.
 
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.
Příl.
 

Část A - Kódování
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Název kódování            I Standard              I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Osmibitové kódování         I [1]                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Base16                I [2]                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Base64                I [2]                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I UTF-8                I [3]                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Unicode               I [4]                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
Standardy:
[1] RFC 1341 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): Mechanisms for Specifying and Describing the Format of Internet Message Bodies: https://tools.ietf.org/html/rfc1341
[2] RFC 4648 The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings: https://tools.ietf.org/html/rfc4648
[3] RFC 3629 UTF-8, a transformation format of ISO 10646: https://tools.ietf.org/html/rfc3629
[4] Standard Unicode verze 8.0: http://www.unicode.0rg/versions/Unicode8.0.0/
 

Část B - Kryptografické hashovací funkce
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Název funkce             I Standard              I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I SHA-1                I [1]                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I SHA-256               I [2]                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
Standardy:
[1] RFC 3174 US Secure Hash Algorithm 1 (SHA1): https://tools.ietf.org/html/rfc3174
[2] RFC 4634 US Secure Hash Algorithms (SHA and HMAC-SHA): https://tools.ietf.org/html/rfc4634
 

Část C - Podpisové schéma
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Název schématu            I Standard              I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I RSASSA-PKCS1-v1_5          I [1]                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
Standard:
[1] RFC 3447 Public-Key Cryptography Standards (PKCS) #1: RSA Cryptography Specifications Version 2.1: tools.ietf.org/html/rfc3447

Související dokumenty