95/2016 Sb., o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Schválený:
95/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 16. prosince 2015
o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 27. listopadu 2015 vydalo výměr MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 12/2015 ze dne 30. listopadu 2015 a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty