102/2016 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
102/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 23. března 2016
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy v období leden - únor 2016 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2015 - 2016, uzavřený dne 11. 1. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016, uzavřená dne 22. 12. 2015 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu ČR.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016, uzavřená dne 20. 1. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
a
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu v ČR.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016, uzavřená dne 25. 1. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých výrobců ČR.
5. Dodatek č. 5 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 17. 2. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
a
Svazem bank a pojišťoven.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty