14/2016 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016

Schválený:
14/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 18. ledna 2016
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 193/2015 Sb., č. 209/2015 Sb., č. 235/2015 Sb. a č. 259/2015 Sb. se dne 16. ledna 2016 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí. Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:    10
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:     1 862
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:    1 257
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:        70
v tom podle volebních stran:
47 Komunistická strana Čech a Moravy                 1
80 Nezávislí kandidáti                        0
90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem      69
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):

Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se

Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.

Související dokumenty