265/2013 Sb., o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Schválený:
265/2013 Sb.
ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 28. srpna 2013
o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Podle čl. 35 odst. 2 a čl. 62 písm. c) Ústavy České republiky a podle usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 20. srpna 2013 č. 1767
rozpouštím
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Prezident republiky:
Zeman v. r.

Související dokumenty