53/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
53/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. února 2016,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17 zákona o oceňování majetku,:
Čl. I
V příloze č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a vyhlášky č. 345/2015 Sb., tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
 
                                                Tabulka č. 1
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I   Kraj v  I Základní I   Kraj v  I Základní I   Kraj v  I Základní I   Kraj v  I Základní I
I  členění na I  cena  I  členění na I  cena  I  členění na I  cena  I  členění na I  cena  I
I vyjmenované I  vyj.  I vyjmenované I  vyj.  I vyjmenované I  vyj.  I vyjmenované I  vyj.  I
I obce, okresy, I  obce  I obce, okresy, I  obce  I obce, okresy, I  obce  I obce, okresy, I  obce  I
I nebo oblasti I (Kč/m2) I nebo oblasti I (Kč/m2) I nebo oblasti I (Kč/m2) I nebo oblasti I (Kč/m2) I
I  některých  I     I  některých  I     I  některých  I     I  některých  I     I
I   měst *  I     I   měst *  I     I   měst *  I     I   měst *  I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA    I PLZEŇSKÝ KRAJ      I LIBERECKÝ KRAJ      I JIHOMORAVSKÝ KRAJ    I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha -    I  50 310 I Plzeň -    I  5 550 I Česká Lípa  I   810 I Blansko    I  1 610 I
I oblast 1   I     I oblast 1   I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha -    I  16 800 I Plzeň -    I  2 050 I Jablonec nad I  1 190 I Břeclav    I  1 390 I
I oblast 2, 3, I     I oblast 2   I     I Nisou     I     I        I     I
I 6,      I     I        I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha -    I  6 950 I Plzeň -    I  2 110 I Liberec 1   I  3 200 I Hodonín    I  1 350 I
I oblast 4, 5, I     I oblast 3   I     I        I     I        I     I
I 9, 10, 21   I     I        I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha -    I  4 780 I Plzeň - jih  I  1 025 I Liberec 2, 3, I  2 340 I Vyškov    I  1 300 I
I oblast 12,  I     I        I     I 4, 5     I     I        I     I
I 11, 20, 7,  I     I        I     I        I     I        I     I
I 18,      I     I        I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha oblast I  4 580 I Plzeň - sever I  1 000 I Semily    I   750 I Znojmo    I  1 625 I
I - 8, 13, 14, I     I        I     I        I     I        I     I
I 15, 16, 17,  I     I        I     I        I     I        I     I
I 19      I     I        I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I STŘEDOČESKÝ KRAJ     I Domažlice   I  1 165 I KRAL. HRADECKÝ KRAJ   I OLOMOUCKÝ KRAJ      I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Benešov    I  1 950 I Klatovy    I  1 180 I Hradec    I  1 920 I Jeseník    I   900 I
I        I     I        I     I Králové 1, 3 I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Beroun    I  2 450 I Rokycany   I  1 050 I Hradec    I  1 520 I Olomouc 1   I  4 100 I
I        I     I        I     I Králové 2, 4, I     I        I     I
I        I     I        I     I 5       I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kladno 1   I  2 160 I Tachov    I   910 I Jičín     I   950 I Olomouc 2, 3, I  2 480 I
I        I     I        I     I        I     I 4       I     I
I---------------I----------I--------------------------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kladno 2, 3  I  1 500 I KARLOVARSKÝ KRAJ     I Náchod    I   620 I Prostějov   I  1 300 I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kolín     I  1 890 I Karlovy Vary I  6 720 I Rychnov nad  I   615 I Přerov 1, 2  I  1 970 I
I        I     I - oblast 1  I     I Kněžnou    I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kutná Hora  I  1 205 I Karlovy Vary I  2 450 I Trutnov    I   740 I Přerov 3, 4, I   720 I
I        I     I - oblast 2,  I     I        I     I 5       I     I
I        I     I 3, 4     I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Mělník    I  1 590 I Cheb     I  1 060 I PARDUBICKÝ KRAJ     I Šumperk    I  1 450 I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Mladá     I  2 015 I Františkovy  I  1 865 I Chrudim    I   870 I ZLÍNSKÝ KRAJ       I
I Boleslav   I     I Lázně 1    I     I        I     I             I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Nymburk    I  1 470 I Františkovy  I  1 400 I Pardubice 1  I  2 335 I Kroměříž   I  1 560 I
I        I     I Lázně 2    I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Poděbrady 1  I  2 400 I Mariánské   I  5 500 I Pardubice 2, I  1 400 I Luhačovice  I  1 585 I
I        I     I Lázně 1    I     I 3, 4, 5, 6  I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Poděbrady 2  I  1 850 I Mariánské   I  2 200 I Svitavy    I   750 I Uherské    I  1 300 I
I        I     I Lázně 2, 3  I     I        I     I Hradiště   I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha -    I  2 120 I Sokolov    I   750 I Ústí nad   I   740 I Vsetín    I   854 I
I východ    I     I        I     I Orlicí    I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Praha - západ I  2 710 I ÚSTECKÝ KRAJ       I KRAJ VYSOČINA      I Zlín 1    I  1 500 I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Příbram    I  1 380 I Děčín     I   960 I Havlíčkův   I   780 I Zlín 2, 3   I  2 083 I
I        I     I        I     I Brod     I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Rakovník   I  1 680 I Chomutov   I  1 020 I Jihlava 1   I  2 200 I MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ   I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I JIHOČESKÝ KRAJ      I Litoměřice  I  1 350 I Jihlava     2, 3 I  1 160 I Ostrava -   I  1 510 I
I             I        I     I        I     I oblast 2, 5, I     I
I             I        I     I        I     I 6, 9     I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I České     I  6 120 I Louny     I   910 I Pelhřimov   I   670 I Ostrava -   I  4 180 I
I Budějovice 1 I     I        I     I        I     I oblast 1, 3, I     I
I        I     I        I     I        I     I 10      I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I České     I  2 290 I Most     I  1 040 I Třebíč    I  1 270 I Ostrava -   I  1 180 I
I Budějovice 2, I     I        I     I        I     I oblast 4, 7, I     I
I 3, 4     I     I        I     I        I     I 8, 11, 12   I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Český Krumlov I  1 330 I Teplice    I  1 190 I Žďár nad   I   680 I Bruntál    I   665 I
I        I     I        I     I Sázavou    I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Jindřichův  I  1 150 I Ústí nad   I  1 650 I JIHOMORAVSKÝ KRAJ    I Frýdek-Místek I  1 040 I
I Hradec    I     I Labem l, 2  I     I             I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Písek     I  1 125 I Ústí nad   I  1 320 I Brno - oblast I  9 460 I Karviná    I   540 I
I        I     I Labem 3, 4,  I     I 1, 2     I     I        I     I
I        I     I 5, 6     I     I        I     I        I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Prachatice  I   820 I             I Brno -    I  4 200 I Nový Jičín  I   580 I
I        I     I             I oblast, 3, 4, I     I        I     I
I        I     I             I 5       I     I        I     I
I---------------I----------I             I---------------I----------I---------------I----------I
I Strakonice  I  1 000 I             I Brno - oblast I  3 150 I Opava 1    I  2 100 I
I        I     I             I 6, 7, 8, 9  I     I        I     I
I---------------I----------I             I---------------I----------I---------------I----------I
I Tábor     I  1 050 I             I Brno - venkov I  1 840 I Opava 2, 3, 4 I  1 380 I
I---------------I----------I--------------------------I---------------I----------I---------------I----------I
Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty