7/2016 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Schválený:
7/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 7. ledna 2016
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 16. července 2016 nové volby do zastupitelstva obce:
 
+----------------+----------------+----------------+
| obec      | okres     | kraj      |
+----------------+----------------+----------------+
| Kolaje     | Nymburk    | Středočeský  |
+----------------+----------------+----------------+
Ministr:
Chovanec v. r.

Související dokumenty