272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016

Schválený:
272/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 8. října 2015,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2016 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 901 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 351 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 701 Kč.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty