140/2015 Sb., o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Schválený:
140/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 11. června 2015
o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. července 2015 aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb. ze dne 16. června 2010 a aktualizované sděleními Českého statistického úřadu č. 185/2012 Sb. ze dne 29. května 2012, č. 184/2013 Sb. ze dne 24. června 2013 a č. 172/2014 Sb. ze dne 13. srpna 2014.
Předmětem aktualizace jsou změny názvů vybraných podskupin a kategorií, zrušení jedné kategorie a zavedení nových kategorií Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizované Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
 
Příloha
Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) aktualizované od 1. 7. 2015
Tabulka č. 1: Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), jejichž název byl aktualizován od 1. 7. 2015

+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| Kód   | Název položky platný do 30.6.2015        | Název položky platný od 1.7.2015        |        
| položky |                         |                         |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 13235 | Řídící pracovníci v oblasti projektování    | Řídící pracovníci v oblasti projektování    |
|     |                         | ve stavebnictví                 |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 34322 | Bytoví návrháři                 | Návrháři interiérů               |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 9622  | Pomocní pracovníci údržby budov         | Pomocní pracovníci údržby budov         |
|     |                         | a souvisejících budov              |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 96220 | Pomocní pracovníci údržby budov         | Pomocní pracovníci údržby budov         |
|     |                         | a souvisejících budov              | 
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
 

Tabulka č. 2: Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zavedené od 1. 7. 2015
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| Kód   | Název položky                                           |        
| položky |                                                  |
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| 12233 | Řídící pracovníci v oblasti projektování (kromě ve stavebnictví)                 |
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| 23411 | Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol)        |
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| 23412 | Učitelé v přípravných třídách základních škol                           |
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


Tabulka č. 3: Položka Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zrušená od 1. 7. 2015
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| Kód   | Název položky                                           |        
| položky |                                                  |
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| 23410 | Učitelé na 1. stupni základních škol                               |
+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

Vysvětlivky: podskupina   položka označená čtyřmístným kódem
       kategorie    položka označená pětimístným kódem

Související dokumenty