333/2015 Sb., o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

Schválený:
333/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Národního bezpečnostního úřadu
ze dne 25. listopadu 2015
o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Národní bezpečnostní úřad podle § 23 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující převodní tabulky stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána:
_________________
*) Pozn. ASPI: Text je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2015.html#castka_140.

Související dokumenty