151/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (územní samosprávné celky)

Schválený:
151/2020 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. dubna 2020 č. 388
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
I. ukládá
členům zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním osobám včetně veřejnosti z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
II. ukládá
územním samosprávným celkům, aby
1. vhodným způsobem zabezpečily dodržení povinnosti podle bodu I., spočívající v dodržování odstupů účastníků jednání zastupitelstev územních samosprávných celků nejméně 2 metry,
2. vhodným způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva;
III. doporučuje
územním samosprávným celkům, aby zajistily, pokud je to možné,
1. účast členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva,
2. v případě osobní účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku oddělení členů zastupitelstev územních samosprávných celků od veřejnosti vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru;
IV. doporučuje
územním samosprávným celkům, aby opatření podle bodů II. a III. přiměřeně aplikovaly i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů;
V. zrušuje
usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 274, vyhlášené pod č. 122/2020 Sb.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty