116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

Schválený:
116/1985 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 1985
o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
Změna: 157/1989 Sb.
Změna: 161/2006 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 424/2010 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
(1) Záko