348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
348/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. listopadu 2010,
kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 119/2011 Sb.
Změna: 119/2011 Sb. (část)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl. I
zrušen
Čl. II
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
zrušen
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty