111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému

Schválený:
111/2004 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva dopravy
ze dne 25. února 2004
o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
Ministerstvo dopravy podle § 3a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., sděluje, že ke dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se do evropského železničního systému zařazují tratě celostátní dráhy na území České republiky uvedené v následující tabulce. Tyto tratě jsou současně zařazeny do Transevropské železniční sítě nákladní dopravy, ve zkratce TERFN.1)
Tratě celostátní dráhy na území České republiky, zařazené do evropského železničního systému

-----------------------------------------------------------------------   
Číslo tratě 
podle jízdního          Vedení tratě
řádu Českých
drah 2003/2004
-----------------------------------------------------------------------
090, 091, 098   Děčín státní hranice - Děčín hl.n. - Ústí 
         nad Labem hl.n. - Kralupy nad Vltavou - uzel Praha
-----------------------------------------------------------------------
072, 073, 231   Děčín Prostřední Žleb - Děčín východ/Děčín hl.n. 
         - Ústí nad Labem Střekov/Ústí nad Labem západ 
         - Mělník - Nymburk hl.n. - Kolín
-----------------------------------------------------------------------
130, 140     Ústí nad Labem hl.n./Ústí nad Labem jih - Chomutov 
         - Karlovy Vary - Cheb
-----------------------------------------------------------------------
131        Bílina - Ústí nad Labem západ
-----------------------------------------------------------------------
021, 024     Ústí nad Orlicí - Letohrad - Lichkov státní hranice
-----------------------------------------------------------------------
010, 011     Uzel Praha - Kolín - Pardubice hl.n. - Česká Třebová 
-----------------------------------------------------------------------
011, 091,     Tratě uzlu Praha obsahující úseky: Praha Běchovice 
171, 221     - Praha Libeň - Praha Holešovice - Praha Bubeneč, 
         Praha Libeň - Praha Masarykovo n., St. 4 
         - Praha Bubny - Praha Bubeneč, Praha Běchovice 
         - Praha Malešice - Praha Vršovice seř.n. - Praha Krč 
         - Praha Radotín, Praha Hostivař - Praha Malešice 
         - Praha Libeň, Praha Malešice - Praha Žižkov, 
         Praha Smíchov - Praha Vršovice os.n. - Praha Hostivař
-----------------------------------------------------------------------
170, 171     Uzel Praha - Beroun - Plzeň hl.n. - Mariánské Lázně 
         - Cheb státní hranice
-----------------------------------------------------------------------
180        Plzeň hl.n. - Domažlice - Česká Kubice státní hranice
-----------------------------------------------------------------------
190, 199     Plzeň hl.n. - Strakonice - České Budějovice - České 
         Velenice státní hranice
-----------------------------------------------------------------------
196        České Budějovice - Horní Dvořiště státní hranice
-----------------------------------------------------------------------
220, 221     Uzel Praha - Tábor - Veselí nad Lužnicí - České 
         Budějovice
-----------------------------------------------------------------------
226        Veselí nad Lužnicí - České Velenice státní hranice
-----------------------------------------------------------------------
230, 250     Kolín - Havlíčkův Brod - uzel Brno - Břeclav 
         - Lanžhot státní hranice 
-----------------------------------------------------------------------
260        Česká Třebová - uzel Brno
-----------------------------------------------------------------------
270        Česká Třebová - Přerov - Bohumín včetně spojky
         Dluhonice - Prosenice
-----------------------------------------------------------------------
280        Hranice na Moravě - Vsetín - Horní Lideč 
         státní hranice
-----------------------------------------------------------------------
300        Brno hl.n. - Chrlice - Holubice - Nezamyslice 
         - Přerov
-----------------------------------------------------------------------
320        Bohumín - Petrovice u Karviné státní hranice/
         Karviná hl.n. - Mosty u Jablunkova státní
         hranice včetně spojky Koukolná - Závada
-----------------------------------------------------------------------
         Bohumín/Bohumín Vrbice - Bohumín státní hranice 
-----------------------------------------------------------------------
321        Polanka nad Odrou/Ostrava Svinov - Havířov 
         - Český Těšín
-----------------------------------------------------------------------
330        Přerov - Břeclav státní hranice 
-----------------------------------------------------------------------
340        Holubice - uzel Brno
-----------------------------------------------------------------------
250, 260, 340   Tratě uzlu Brno obsahující úseky: Brno Maloměřice 
         - Brno Židenice - Brno dolní nádraží - Brno 
         Horní Heršpice, Brno Slatina - Brno Židenice
-----------------------------------------------------------------------
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.
1) Čl. 10a Směrnice Rady č. 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/12, kterou se mění směrnice Rady č. 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství.

Související dokumenty