18/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Schválený:
18/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. ledna 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl.I
Příloha k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, se mění takto:
1. V oddíle B v nadpisu sloupce 5 se slova "učebních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".
2. V oddíle B v oboru vzdělání 53-41-J/003 Ošetřovatel se do sloupce 6 doplňuje číslo "39)".
3. V oddíle B v oboru vzdělání 78-41-J/001 Rodinná škola se do sloupce 6 doplňuje číslo "2)".
4. V oddíle B v oboru vzdělání 78-51-J/001 Odborná škola se ve sloupci 6 číslo "63-47-3" nahrazuje číslem "63-46-3".
5. V oddíle B v poznámce č. 2 se slova "Výuka v" nahrazují slovem "Platnost" a číslo "2005" se nahrazuje číslem "2006" .
6. V oddíle B se do poznámek doplňuje poznámka č. 39, která zní: "39) Platnost oboru vzdělání ukončena k 31. 8. 2005".
7. V oddíle C se před první tabulku oddílu vkládají pod nadpis slova "C1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem".
8. V oddíle C v části C1 v nadpisu sloupce 6 se slova "učebních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".
9. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-51-H/001 Zámečník se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
10. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-51-H/003 Strojní mechanik - stroje a zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
11. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-51-H/007 Mechanik opravář - stroje a zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
12. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-65-H/001 Mechanik silničních strojů se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
13. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-65-H/020 Strojník se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
14. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-68-H/001 Automechanik se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
15. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-68-H/003 Mechanik opravář - silniční motorová vozidla se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
16. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-51-H/001 Elektrikář se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
17. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-51-H/002 Elektrikář - slaboproud se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
18. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-52-H/002 Elektromechanik - stroje a zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
19. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
20. V oddíle C v části C1 se slova "26-59-H/002 Spojový mechanik - sdělovací sítě 12 10 26-89-2/01" včetně řádku tabulky zrušují.
21. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 28-52-H/007 Chemik se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
22. V oddíle C v části C1 se slova "28-55-H/001 Gumař plastikář - zpracování kaučuku 12 12 28-66-2/01 28-42-L/501 6)" včetně řádku tabulky zrušují.
23. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 28-62-H/003 Malíř skla a keramiky se ve sloupci 7 vkládá číslo "28-46-L/501".
24. V oddíle C v části C1 se slova "28-56-E/001 Papírenské práce 8 8 28-93-2 9)" včetně řádku tabulky zrušují.
25. V oddíle C v části C1 se slova "29-55-H/003 Mlékař - prodej 12 10 29-67-2:01/02 29-46-L/502" včetně řádku tabulky zrušují.
26. V oddíle C v části C1 se slova "29-56-H/002 Řezník-uzenář - výroba 12 10 29-68-2/01 29-44-L/502" včetně řádku tabulky zrušují.
27. V oddíle C v části C1 se slova "29-56-H/003 Řezník-uzenář - prodej 12 10 29-68-2/02 29-44-L/502" včetně řádku tabulky zrušují.
28. V oddíle C v části C1 v oborech vzdělání 32-53-H/002 Kožešník - příprava kožešinových výrobků a 32-53-H/003 Kožešník - šití a opravy kožešinových výrobků se slovo "kožešinových" nahrazuje slovem "kožešnických".
29. V oddíle C v části C1 se slova "33-56-H/002 Truhlář - výroba nábytku 12 12 33-55-2/01 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502 82-42-L/501" včetně řádku tabulky zrušují.
30. V oddíle C v části C1 se slova "33-56-H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce 12 12 33-55-2/02 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502" včetně řádku tabulky zrušují.
31. V oddíle C v části C1 se slova "33-53-E/001 Košíkářské práce 8 8 33-96-2 9)" včetně řádku tabulky zrušují.
32. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 33-56-E/004 Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví se ve sloupci 4 vkládá číslo "6", ve sloupci 5 se vkládá číslo "6" a ve sloupci 6 se vkládá číslo "36-85-2/02".
33. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 36-52-H/004 Mechanik plynových zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
34. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".
35. V oddíle C v části C1 se slova "41-53-E/003 Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce 8 8 45-28-2" včetně řádku tabulky zrušují.
36. V oddíle C v části C1 se za obor vzdělání 41-55-E/002 Opravářské práce vkládá nový řádek tabulky, který zní: "41-56-E/002 Pěstební a lesnické práce 8 8 45-94-2/00 9)".
37. V oddíle C v části C1 se v oboru vzdělání 53-41-H/002 Ošetřovatel ve sloupcích 4 a 5 vkládá číslo "8".
38. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 65-51-H/006 Kuchař-číšník - pohostinství se ve sloupci 8 vkládá číslo "40)".
39. V oddíle C v části C1 v řádku 66 Obchod se kód "66-52-H/xxx" nahrazuje kódem "66-52-H/001" a kód "66-53-H/xxx" se nahrazuje kódem "66-53-H/003".
40. V oddíle C v části C1 se slova "74-41-H/001 Artista 7 7 85-82-2 64-41-L/524" včetně řádku tabulky zrušují.
41. Na konci oddílu C části C1 v poznámce první se slova "studijních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".
42. Na konci oddílu C části C1 v poznámce druhé se slova "učebního oboru" nahrazují slovy "oboru vzdělání".
43. V oddíle C se na začátek nadpisu vkládá text "C2".
44. V oddíle C v části C2 v nadpisu sloupce 6 se slova "učebních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání" a ve sloupci 7 se slova "učebního oboru" nahrazují slovy "oboru vzdělání".
45. V oddíle C v části C2 se za slova "26-51-E/006 Elektronické a elektromechanické práce 26-92-2" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "26-59-H/002 Spojový mechanik - sdělovací sítě 12 10 26-89-2/01".
46. V oddíle C v části C2 se za slova "28-52-H/509 Chemická výroba 12 12 28-85-2 28-52-H/007" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "28-55-H/001 Gumař plastikář - zpracování kaučuku 12 12 28-66-2/01 6)".
47. V oddíle C v části C2 se za slova "28-56-H/502 Zpracování papíru 12 12 28-92-2 23-65-H/020" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "28-56-E/001 Papírenské práce 8 8 28-93-2 9)".
48. V oddíle C v části C2 se za slova "29-51-H/501 Potravinářská výroba 12 12 29-82-2 29-xx-H/xxx (všechny obory skupiny 29)" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "29-55-H/003 Mlékař - prodej 12 10 29-67-2:01/02".
49. V oddíle C v části C2 se za nově vložená slova "29-55-H/003 Mlékař - prodej 12 10 29-67-2:01/02" vkládají nové řádky tabulky, které znějí: "29-56-H/002 Řezník-uzenář - výroba 12 10 29-68-2/01" a "29-56-H/003 Řezník-uzenář - prodej 12 10 29-68-2/02".
50. V oddíle C v části C2 se za slova "33-52-E/003 Kartáčnické práce 33-77-2" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "33-53-E/001 Košíkářské práce 8 8 33-96-2 9)".
51. V oddíle C v části C2 se za nově vložená slova "33-53-E/001 Košíkářské práce 8 8 33-96-2 9)" vkládají nové řádky tabulky, které znějí: "33-56-H/002 Truhlář - výroba nábytku 12 12 33-55-2/01" a "33-56-H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce 12 12 33-55-2/02".
52. V oddíle C v části C2 se za slova "41-52-E/009 Květinářské práce - květinářské a zelinářské práce 8 8 45-92-2/02" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "41-53-E/003 Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce 8 8 45-28-2".
53. V oddíle C v části C2 se za slova "69-54-H/501 Provoz prádelen a čistíren 10 10 64-50-2 28-52-H/007" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "74-41-H/001 Artista 7 7 85-82-2".
54. Na konci oddílu C části C2 v poznámce první se slova "učební obor" nahrazují slovy "obor vzdělání" a slova "učební obory" se nahrazují slovy "obory vzdělání".
55. V oddíle C se na konci části C2 doplňuje poznámka č. 40 která zní:
"40) Profesní odborná příprava pro absolventy oboru Rodinná škola, platnost oboru vzdělání ukončena 31. 8. 2006".
56. V oddíle D v části D1 v nadpisu sloupce 6 se slova "studijních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".
57. V oddíle D v části D1 se slova "21-41-M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie 21-45-6/02" včetně řádku tabulky zrušují.
58. V oddíle D v části D1 se slova "23-45-M/006 Silniční doprava - diagnostika vozidel 37-44-6/04" včetně řádku tabulky zrušují.
59. V oddíle D v části D1 se slova "32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galanterního zboží 32-31-6/02", "32-44-M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží - administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží 32-31-6/03" a "32-44-M/006 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba obuvi 32-31-6/01" včetně řádků tabulky zrušují.
60. V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov se ve sloupcích 4 a 5 vkládá číslo "12".
61. V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 53-43-M/005 Laboratorní asistent se do sloupce 6 vkládají slova "nebyl přidělen".
62. V oddíle D v části D1 se slova "65-41-M/001 Provoz hotelů a společného stravování 63-16-6" včetně řádku tabulky zrušují.
63. V oddíle D v části D1 se slova "75-31-M/003 Speciální pedagogika ve vězeňské službě 76-47-6 3)" včetně řádku tabulky zrušují.
64. V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 78-42-M/004 Waldorfské lyceum se do sloupce 7 vkládá číslo "38)".
65. V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 82-41-M/002 Užitá fotografie se ve sloupci 3 doplňují slova "a média".
66. V oddíle D v nadpisu části D2 se číslo "2006" nahrazuje číslem "2009".
67. V oddíle D v části D2 v nadpisu sloupce 6 se slova "studijních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".
68. V oddíle D v části D2 se slova "23-45-L/513 Textilní průmysl - provoz textilních strojů 31-39-4/01" včetně řádku tabulky zrušují.
69. V oddíle D v části D2 se slova "23-45-L/514 Silniční doprava - provoz a údržba vozidel 37-44-6/01" včetně řádku tabulky zrušují.
70. V oddíle D se doplňuje část D3, která včetně nadpisu zní:
"D3 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
  jejichž platnost končí k 1. 9. 2005 počínaje prvním ročníkem

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina  Kód     Obor vzdělání           -   -      Kód     Poznámky
                                       oborů
                                       vzdělání
                                       podle
                                       dřívějších
                                       předpisů
--------------------------------------------------------------------------------------------------
      21-41-M/005 Užitá geologie - stavební              21-45-6/02
                geologie a ekologie    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      23-45-M/006 Silniční doprava -                  37-44-6/04 
            diagnostika vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      23-45-L/513 Textilní průmysl - provoz              31-39-4/01
            textilních strojů
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      23-45-L/514 Silniční doprava - provoz              37-44-6/01
            a údržba vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního             32-31-6/02
            zboží - výroba
            galanterního zboží
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      32-44-M/004 Výroba obuvi a galanterního             32-31-6/03
            zboží - administrativa
            ve výrobě obuvi
            a galanterního zboží
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      32-44-M/006 Výroba obuvi a galanterního             32-31-6/01
            zboží - výroba obuvi
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      65-41-M/001 Provoz hotelů a společného              63-16-6
            stravování
----------------------------------------------------------------------------------------------------            
      75-31-M/003 Speciální pedagogika                 76-47-6   3)          
            ve vězeňské službě
----------------------------------------------------------------------------------------------------".
71. V oddíle D v poznámce č. 37 se za slova "počínaje 1. ročníkem" doplňují slova " , výuka oboru vzdělání ukončena k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem".
72. V oddíle D se do poznámek doplňuje poznámka č. 38, která zní:
"38) Platnost oboru vzdělání končí dnem 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem".
73. V oddíle E v části E1 v oboru vzdělání Potravinářství se kód "29-31-N/.." nahrazuje kódem "29-41-N/. .".
74. V oddíle E v části E1 se slova "31-31-N/. . Textilnictví a oděvnictví" nahrazují slovy "31-41-N/. . Textilnictví".
75. V oddíle E v části E1 se za slova "63-41-N/. . Ekonomika a podnikání" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "63-42-N/. . Personální řízení".
76. V oddíle E v části E1 se na konci tabulky doplňují nové řádky tabulky, které znějí:
 "91 Teorie vojenského umění
   91-11-N/. . Ochrana vojsk a obyvatel při krizových situacích".
77. V oddíle E v části E2 v nadpisu sloupce 4 se slova "studijních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".
78. V oddíle E v části E2 se za slova "53-43-N/003 Diplomovaný zdravotní laborant 53-66-7" vkládá nový řádek tabulky, který zní:
"53-43-N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent   nebyl přidělen".
79. V oddíle E v části E2 se za slova "64-31-N/017 Management tělesné výchovy a sportu nebyl přidělen" vkládá nový řádek tabulky, který zní:
"64-31-N/018 Manažer provozu   nebyl přidělen".
80. V oddíle E v části E2 se v poznámce uvedené za touto částí slova "počínaje 1. ročníkem" zrušují.
81. V oddíle F v části F2 v nadpisu sloupce 4 se slova "studijních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
JUDr. Buzková v. r.

Související dokumenty